Аутсорсинг

Компанія ТОВ «Системи захисту та безпеки» надає повний перелік послуг з аутсорсингу в галузі пожежної безпеки. Ми володіємо всіма необхідними дозвільною документацією на види діяльності, і маємо в своєму штаті навчений персонал, постійно підвищує кваліфікацію.

Перелік послуг Періодичність
Розробка пакету документів по пожежній безпеці у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні

розробка (коригування) наказів Замовника про забезпечення заходів техногенної та пожежної безпеки, графіків проведення занять повторного протипожежного інструктажу, інструкцій про заходи пожежної безпеки (в т.ч. по евакуації), спеціальних програм (в т.ч. по первинному та вступного протипожежним інструктажів), щоквартальних актів перевірок технічних систем протипожежного захисту і т.п .;

 

розробка журналів обліку протипожежних інструктажів та перевірок технічного стану вогнегасників;

 

збір наявних у Замовника необхідних відомостей і документів, що характеризують протипожежний захист об’єкта, формування контрольно-наглядових справ щодо забезпечення ПБ.

У термін дії договору
Розгляд законності вимог контролюючого органу, в т.ч. заходів запропонованих їх Приписами
розгляд кореспонденції від органів державного нагляду (контролю), підготовка Замовнику письмової інформації про відповідність нормативним вимогам в галузі пожежної безпеки;

 

підготовка до органу державного нагляду (контролю) аргументованих заперечень (інформацій, листів) щодо зняття з контролю необґрунтованих (незаконних) пунктів приписів;

 

    проведення аналізу законних вимог Приписів у сфері техногенної та пожежної безпеки

та підготовка Замовнику пропозицій щодо виконання Розпорядження з більш низькими фінансовими витратами або з компенсаційними нормативно-технічними вимогами пожежної безпеки.

У термін дії договору
Представлення інтересів Замовника з питань пожежної безпеки
Присутність фахівця ТОВ «Системи захисту та безпеки» в якості довіреної особи Замовника з урахуванням чинного законодавства) для:

консультативно-інформаційного забезпечення з питань нормативних вимог пожежної безпеки;
вирішення спірних питань застосування нормативно-технічних вимог пожежної безпеки.

Підготовка до органу пожежного нагляду (контролю) письмових інформацій (звернень, звітів, відповідей, запитів тощо) з питань пожежної безпеки, а також пов’язаних з результатами проведених перевірок.

Підготовка об’єкта до перевірки органами пожежного нагляду
розгляд правомірності повідомних документів органів пожежного нагляду (контролю) про проведення заходів з контролю (нагляду);

підготовка (при необхідності) в органи державного нагляду (контролю) аргументованих письмових інформацій по законності проведення перевірки;

проведення контрольного огляду протипожежного стану будівель і дотримання протипожежного режиму співробітниками організації;

перевірка знань у співробітників підприємства про дії при пожежі і правил користування вогнегасником, дій з евакуації, в т.ч. матеріальних цінностей;

розробка для Замовника Плану-графіка організаційно-підготовчих заходів, які необхідно виконати до перевірки.

Представлення інтересів Замовника з питань техногенної та пожежної безпеки
при проведенні перевірок органами державного нагляду (контролю)
участь експерта при проведенні перевірки;

збір і надання органам державного нагляду (контролю) відповідних доказів, пов’язаних з виконанням вимог нормативних документів з техногенної та пожежної безпеки (в т.ч. виписок з норм, існуючої судової практики, документів Замовника і т.п.).

Інформування персоналу Замовника про основні вимоги пожежної безпеки
і виконання необхідних заходів техногенної та пожежної безпеки на об’єкті
розробка Виконавцем та затвердження Замовником Плану-графіка консультативних занять з працівниками підприємства про заходи пожежної безпеки;

проведення консультативних занять по вимогам пожежної безпеки на об’єкті.

Контроль за виконанням приписів органів державного нагляду (контролю)
розробка і надання для затвердження Замовнику Плану-графіка виконання заходів за приписами державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки (далі-План), із зазначенням відповідальних виконавців;

контроль за термінами виконання Приписи призначеними Планом відповідальними особами Замовника. Підготовка Замовнику письмової інформації про хід виконання;

підготовка необхідної інформації в орган державного нагляду (контрою) про виконання заходів.

Звіт про проведені заходи щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки і план таких заходів на наступний рік
Проведення протипожежних інструктажів
Проведення планових тренувань
Розробка заходів, спрямованих на запобігання пожежі на підприємстві

Аналіз стану пожежної безпеки об’єкта
Організація навчання персоналу заходам пожежної безпеки, діям на випадок виникнення пожеж (аварій)

Ведення контролю і обліку за технічним станом вогнегасників і термінами їх перезарядки
проведення розрахунку нормативної кількості вогнегасників для будівель, споруд та технологічних установок підприємства. Підготовка Замовнику пропозицій щодо придбання типів і видів вогнегасників, їх розміщення;

проведення огляду технічного стану наявних на об’єкті вогнегасників, складання Замовнику звіту про технічний стан вогнегасників. При виявленні несправності вогнегасників або закінчення термінів їх перезарядки – підготовка Замовнику відомості про виявлені дефекти і пропозицій з перезарядки вогнегасників;

звірка відповідності порядкових номерів вогнегасників і місць розміщення вогнегасників журналу обліку вогнегасників;

ведення журналу обліку вогнегасників.

Ведення контролю за проведенням випробувань внутрішнього і зовнішнього протипожежного водопроводу

протягом терміну дії договору