План локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки

В процесі експлуатації будь-якого небезпечного промислового об’єкта виникає висока ймовірність аварійних ситуацій, що супроводжуються масовими викидами пожежонебезпечних, вибухонебезпечних і токсичних речовин, вибухами в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх установках, які можуть призвести до заподіяння шкоди здоров’ю людей, руйнування технологічного обладнання, будівель та споруд, а також завдати шкоди навколишньому середовищу.

ПЛАС (План локалізації і ліквідації наслідків аварій) – документ, який разом зі схемами енергозбереження, ситуаційними та поверховими планами обов’язково повинен входити до складу аварійних документів небезпечного об’єкта.

  • План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій необхідний на вибухонебезпечних, пожежонебезпечних і хімічно небезпечних виробничих об’єктах, де існує небезпека:
  • Вибуху в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх установках;
  • Викиду вибухо- і пожежонебезпечних речовин;
  • Викиду отруйних речовин;
  • Загибелі людей, руйнування будівель та обладнання, шкоди навколишньому середовищу в результаті дії перерахованих вище факторів.

План заходів щодо ліквідації аварій переглядається організацією не рідше ніж один раз на 5 років.

Цілі розробки ПЛАС

  • прогнозування найбільш ймовірних шляхів виникнення і розвитку аварійних ситуацій;
  • планування дій персоналу підприємства і аварійно-рятувальних служб з ліквідації та локалізації аварійних ситуацій;
  • оцінка готовності організації до аварійних ситуацій на небезпечному об’єкті;
  • зниження ймовірності та зменшення тяжкості наслідків аварії.