Оцінка протипожежного стану

Відповідно до ст. 57 Кодексу цивільного захисту України початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Етапи проведення пожежного аудиту

Пожежний аудит організації має на увазі виконання ряду процедур, а саме:

  • оцінка документації, присвяченій пожежної безпеки підприємства;
  • перевірка об’єкта на відповідність правилам пожежної безпеки;
  • виявлення ризику виникнення загоряння;
  • оцінка наслідків пожежі для людей, що знаходяться в приміщенні, і матеріального майна;
  • складання списку дії, необхідних для усунення порушень;
  • проведення заходів, згідно з нормативними документами;
  • складання висновку про відповідність об’єкта нормам пожежної безпеки і надання рекомендацій для поліпшення системи безпеки.

Висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення є основним документом для:

  • отримання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємцям і організаціям будь-якої форми власності;
  • визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж;
  • захисту підприємців від неправомірних дій контролюючого органу;