Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)

Ідентифікація Потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) проводиться для всіх суб’єктів господарської діяльності, у власності, або користуванні яких є об’єкти, де можуть використовуватися, виготовлятися, перероблятися, зберігатися або транспортуватися небезпечні речовини. Ідентифікація ПНО проводиться також для всіх суб’єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво таких об’єктів.
Результати ідентифікації, отримані відповідно до Методики, можуть використовуватись для розробки заходів щодо попередження НС та підготовки до реагування на них.
Ідентифікація передбачає аналіз структури об’єктів господарської діяльності та характер їх функціонування для встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які за певних обставин можуть ініціювати виникнення НС, а також визначення рівнів можливих НС.
У процесі ідентифікації розглядаються і ураховуються внутрішні і зовнішні чинники небезпеки. Внутрішні чинники небезпеки характеризують небезпечність будов, споруд, обладнання, технологічних процесів об’єкта господарської діяльності та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території. Зовнішні чинники небезпеки безпосередньо не пов’язані з функціонуванням об’єкта господарської діяльності, але можуть ініціювати виникнення НС на ньому та негативно впливати на її розвиток (природні явища та аварії на об’єктах, які розташовані поблизу).
Ідентифікація ПНО передбачає аналіз структури об’єкту та характер його функціонування. У процесі ідентифікації  розглядаються і ураховуються внутрішні і зовнішні чинники небезпеки. Внутрішні чинники небезпеки характеризують небезпечність будов, споруд, обладнання, технологічних процесів об’єкта та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території. Зовнішні чинники небезпеки безпосередньо не пов’язані з функціонуванням об’єкта, але можуть ініціювати виникнення надзвичайних ситуацій та негативно впливати на їх розвиток. До зовнішніх чинників належать природні явища та аварії на об’єктах, які  розташовані поблизу. На основі проведеного аналізу встановлюється наявність або відсутність джерел небезпеки, які за певних  обставин  можуть  бути причиною виникнення на звичайних ситуацій, а також визначення їх можливих рівнів.
Об’єкт ідентифікується як ПНО за наявності у його  складі хоча б одного джерела небезпеки,  яке може спричинити НС об’єктового, місцевого, регіонального або державного рівнів.
За  результатами ідентифікації ПНО складається Повідомлення   про   результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки, яке узгоджується з відповідним місцевим  органом  державного  нагляду у сфері ЦЗ.  Один примірник Повідомлення  про результати ідентифікації щодо   визначення потенційної   небезпеки   залишається   на   підприємстві,  другий примірник надається місцевому органу державного нагляду у сфері ЦЗ для організації обліку і планових перевірок ПНО.