Розрахунок часу евакуації людей у разі пожежі

Основним завданням при проектуванні протипожежного захисту будівель є забезпечення безпеки людей під час пожежі. Дана вимога забезпечується запобіганням впливу на людей небезпечних факторів пожежі (НФП) на необхідному рівні.
Безпечна евакуація людей з будинків, споруд і будівель при пожежі вважається забезпеченої, якщо інтервал часу від моменту виявлення пожежі до завершення процесу евакуації людей в безпечну зону не перевищує необхідного часу евакуації людей при пожежі.

як оформляється

Проведене дослідження можна оформити як окремий документ або включити в розрахунок пожежних ризиків.

принцип розрахунку

В основі обчислення відстань між евакуаційним виходом і найвіддаленішій від нього точкою, а також час, що витрачається однією людиною на проходження цієї відстані.

порядок розрахунку

Постановка завдання: вийти з будинку за строго відведений час, забезпечити безпеку людей в щільному потоці, оцінити можливість заторів та інших факторів, що перешкоджають евакуації, оцінити достатність наявних систем протипожежного захисту, пр .;
Встановлення розрахункової чисельності людей: до уваги беруться технологічні, функціональні і архітектурні параметри;
Встановлення найбільш ймовірного напрямку руху людського потоку: до уваги беруться дані оцінки поведінки людей при навчальну тривогу і реальної небезпеки;
Встановлення герметичних розмірів евакуаційних шляхів;
Встановлення параметрів переміщення людей по ГОСТ 12.1.004-91;
Оцінка результатів з урахуванням поставленої мети.